> Przetargi 2013

Przetargi 2013

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi
powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej

  Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej od km 0+046,00 do km 0+207,98 (lok) oraz utwardzenie powierzchni działki nr ew. 2124/2 w miejscowości Ropczyce'' CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220-3

typ przetargu - roboty budowlane
data ogłoszenia 20.09.2013 - data otwarcia 07.10.2013

1. Ogłoszenie UZP

2.SIWZ

3. Formularz oferty

4.Przedmiary robót

5.Oświadczenie I

6.Oświadczenie II

7. Oświadczenie III

8.Oświadczenie IV

9.Projekt umowy

10.Wykaz osób

11.Wykaz robót

12.Wykaz sprzętu

13. STWIORB

14.Projekt Wykonawczy

15.Informacja o wyborze oferty

16.Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Stanisław Panek | Data wprowadzenia: 2013-09-20 07:58:54.

Zobacz:
 Przetargi 2013 .  Przetargi 2014 .  Przetargi 2015 .  Przetargi 2016 . 
Data wprowadzenia: 2013-09-20 07:58:54
Opublikowane przez: Stanisław Panek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: