Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
młodszego referenta w Referacie Spraw
Organizacyjnych i Obywatelskich - oferta - znak:
UM 4/2017

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

2. Oświadczenia.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

5. Informacja o wynikach naboru.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-08-31 12:47:39.
Data wprowadzenia: 2017-08-31 12:47:39
Opublikowane przez: Andrzej Król
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: