> Przetargi 2015
Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach
2015-12-16 18:00:07
  ...więcej

Usługa cateringu - dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Ropczycach w 2016 roku
2015-12-11 23:46:39
  ...więcej

Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach – Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni w Ropczycach – II etap
2015-12-11 09:30:56
  ...więcej

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Ropczycach
2015-12-07 16:06:34
  ...więcej

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1w Ropczycach
2015-12-07 15:14:44
  ...więcej

„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Ropczyce w okresie od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.” gdzie zastosowano podział na zadania
2015-11-19 13:37:04
25.11.2015 r. - zmiana SIWZ  ...więcej

Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2015 roku
2015-11-10 14:44:18
  ...więcej

Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2015 roku
2015-11-04 14:15:25
  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, ulic, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2015/2016 które zostało podzielone na zadania
2015-10-07 10:18:07
  ...więcej

„Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn.: Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach”
2015-09-28 12:03:05
  ...więcej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce
2015-09-11 10:09:54
  ...więcej

Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej w Niedźwiadzie
2015-09-10 13:44:45
  ...więcej

Modernizacja krytej pływalni w Ropczycach - Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni w Ropczycach – I etap
2015-09-02 09:15:33
  ...więcej

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1360R ul. Leśnej w Ropczycach od km 0+446,00 do km 0+685,40
2015-09-01 09:04:27
  ...więcej

Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach
2015-07-24 10:56:11
  ...więcej

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce.
2015-07-17 12:05:32
  ...więcej

Remont drogi gminnej ul. Poręby Chechelskie dz. nr ewid. 2744, 2755 w miejscowości Ropczyce-Granice w km 0+700 – 1+400 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie klęsk żywiołowych.
2015-07-17 09:56:41
  ...więcej

Wykonanie remontu infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań
2015-07-10 13:43:45
,,Wykonanie remontu infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań’’    ...więcej

Projekt uzbrojenia osiedla przy ul. Skorodeckiego w Ropczycach
2015-07-10 13:07:05
  ...więcej

Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach
2015-06-25 14:36:32
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 36
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: