> Przetargi 2016
Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2016 roku
2016-12-08 14:40:01
Termin składania ofert: 16.12.2016 r. godzina 09:30. Odpowiedzi na zapytanie nr 1 - 14.12.2016 r.  ...więcej

Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług i dostawą sprzętu serwerowego dla gminy Ropczyce w ramach projektu Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie
2016-11-25 11:12:48
Termin składania ofert: 06.12.2016 r. godz. 09:30. Zmiana Formularza ofertowego: 28.11.2016 r.  ...więcej

Remont drogi gminnej Niedźwiada – Polska (nr ew. dz. 84) w km 0+000 do 2+000 w miejscowości Niedźwiada
2016-10-26 14:34:24
Termin składania ofert: 10.11.2016 r. godzina 09:30. Zmiana treści SIWZ: 28.10.2016 r.  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, ulic, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2016/2017 które zostało podzielone na zadania
2016-10-06 12:36:04
Termin skladania ofert: 14.10.2016 r., godzina 09:30  ...więcej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w latach 2017-2018
2016-10-06 12:04:36
Termin składania ofert: 15.11.2016 r. godzina 09:30  ...więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1329R ul. Sucharskiego na dł. 416m wraz z budową chodnika dla pieszych oraz rowu krytego w m. Ropczyce
2016-08-31 14:43:36
Termin składania ofert: 15.09.2016 r. godzina 09:30  ...więcej

Przebudowa i remont infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań.
2016-07-22 11:45:16
Termin składania ofert: 10.08.2016 r. godzina 09:30.  ...więcej

„Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce” z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gnojnica Wola, Zadanie nr 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mała.
2016-07-15 11:22:44
Termin składania ofert: 02.08.2016 r. godzina 09:30  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Łączki Kucharskie – Niedźwiada oraz w Gnojnicy Woli
2016-06-23 14:56:46
Termin składania ofert: 08.07.2016 r. godz. 09:30  ...więcej

„Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce” z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gnojnica Wola, Zadanie nr 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mała.
2016-06-09 13:14:37
Termin składania ofert: 24.06.2016 r. godzina 09:30  ...więcej

Zadanie nr 1 - „Modernizacja Domu Kultury w Witkowicach” oraz zadanie nr 2 - „Termomodernizacja budynku Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce–Witkowice” w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ropczyce”
2016-06-06 14:44:19
Termin składania ofert: 23.06.2016 r. godz. 09:30  ...więcej

Remont drogi gminnej Niedźwiada- Na Mądro dz. nr ewid. 124, 115 w km 0 + 000 do 0 + 300 w miejscowości Niedźwiada w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2016-05-06 11:25:35
Termin składania ofert: 23.05.2016 r. godzina 09:30  ...więcej

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce – etap III
2016-04-28 11:39:34
Termin składania ofert: 16.05.2016 r. godzina 09:30  ...więcej

Wykonanie remontu infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań’’
2016-04-27 12:18:02
Termin składania ofert: 12.05.2016 r., godzina 09:30  ...więcej

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Ropczycko-Sędziszowskiej Grupy Zakupowej
2016-04-15 13:16:55
Termin składania ofert: 31.05.2016 r. godzina 11:30  ...więcej

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1 360R ulica Leśna od km 0+ 685,40 do km 0+ 880,00 w miejscowości Ropczyce
2016-04-06 08:59:08
Termin składania ofert: 21.04.2016 r. godzina 09:30  ...więcej

Rozbudowa i remont budynku zaplecza na stadionie sportowym w Gnojnicy – I etap
2016-04-05 10:28:00
Termin składania ofert: 20.04.2016 r. godz. 09:30  ...więcej

Przebudowa infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań
2016-03-23 12:27:48
Termin składania ofert: 07.04.2016 r. godz. 09:30  ...więcej

Wykonanie remontu infrastruktury drogowej gdzie zastosowano podział zadań’
2016-03-14 11:04:05
Termin składania ofert: 30.03.2016 r. godz. 09:30  ...więcej

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych oraz likwidacja przełomów na drogach gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce,
2016-02-15 13:26:58
Termin składania ofert: 03.03.2016 r.  godz. 11:30  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 24
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: