> Zapytania ofertowe 2017

Zapytania ofertowe 2017

Dostawa wyposażenia - sprzętu multimedialno -
komputerowego do budynku wielofunkcyjnego w
Brzezówce

Termin składania ofert: 27.09.2017 r. godzina 12:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty wyposażenie sprzęt multimedialno - komputerowy

Załącznik nr 2 - wykaz sprzętu mulimedialno-komputerowego

Załącznik nr 3 - oświadczenie o zakazie powiązań

Załącznik nr 4 - projekt umowy wyposażenie sprzęt multimedialno - komputerowy

 

Opublikowane przez: Mariusz Wośko | Data wprowadzenia: 2017-09-15 20:39:40.
Dostawa wyposażenia bibliotecznego – mebli do
budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce

Termin składania ofert: 27.09.2017 r. godzina 12:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz oferty wyposażenie biblioteczne - meble

Załącznik nr 2 - wykaz wyposażenia bibliotecznego - mebli

Załącznik nr 3 - oświadczenie o zakazie powiązań

Załącznik nr 4 - projekt umowy wyposażenie biblioteczne - meble

 

Opublikowane przez: Mariusz Wośko | Data wprowadzenia: 2017-09-15 13:16:25.
Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia
pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 5 w
Ropczycach.

1 Zapytanie ofertowe

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

3. Formularz oferty.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Ryszard Boś | Data wprowadzenia: 2017-09-12 14:10:33.
Zapytanie ofertowe dotyczące wyposażenia
pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 5 w
Ropczycach.

1 Zapytanie ofertowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3.

5. Formularz oferty.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie w części postępowania.

 

Opublikowane przez: Ryszard Boś | Data wprowadzenia: 2017-09-05 15:31:21 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:12:29.
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia
doradztwa zawodowego.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:36:13 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:12:29.
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania audytów
powykonawczych.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Harmonogram i wskaźniki cz.1.

3. Harmonogram i wskaźniki cz.2.

4. Wzór umowy.

5. Formularz oferty - część I.

6. Formularz oferty - część II.

7. Formularz oferty - część III.

8. Informacja z sesji otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-08-03 10:25:12 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:12:29.
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania audytów
powykonawczych.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Harmonogram i wskaźniki cz.1.

3. Harmonogram i wskaźniki cz.2.

4. Wzór umowy.

5. Formularz oferty - część I.

6. Formularz oferty - część II.

7. Formularz oferty - część III.

8. Informacja.

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-07-27 10:38:15 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:12:29.
Zapytanie ofertowe dotyczące dożywiania uczniów
w szkołach na terenie Gminy Ropczyce w roku
szkolnym 2017/2018.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Oferta.

3. Oświadczenie.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-07-19 11:10:30 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:12:29.
Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów
zawierających azbest.

1. Treść zapytania.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-06-09 10:06:58 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:12:29.
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis zadań - część I zamówienia.

3. Opis zadań - część II zamówienia.

4. Opis zadań - część III zamówienia.

5. Projekt umowy na rozbudowę OSP w Okoninie - załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.

6. Projekt umowy - załącznik nr 1b do zapytania ofertowego.

7. Formularz oferty - część I zamówienia.

8.Formularz oferty - część II zamówienia.

9. Formularz oferty - część III zamówienia.

10. Informacja z otwarcia ofert

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-03-22 11:58:45 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:12:29.
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia
obowiązków inspektora nadzoru.

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz oferty.

3. Projekt umowy.

4. Dodatkowa informacja.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Andrzej Król | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:40:59 | Data modyfikacji: 2017-09-11 14:12:29.
Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:40:59
Opublikowane przez: Andrzej Król
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: